xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny national forskningsstrategi på demensområdet

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag 23 anbefalinger til forskningsindsatser på demensområdet. Anbefalingerne er samlet i en forskningsstrategi, som skal sætte fokus og retning for forskningen på demensområdet frem mod 2025.

19 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag 23 anbefalinger til forskningsindsatser på demensområdet. Anbefalingerne er samlet i en forskningsstrategi, som skal sætte fokus og retning for forskningen på demensområdet frem mod 2025.

Den nationale forskningsstrategi skal støtte den brede indsats på demensområdet ved blandt andet at beskrive, hvor der er behov for tværfaglig og tværsektoriel forskning på demensområdet. 

Forskningen skal være med til at skabe mere viden om, hvordan demens opstår, hvordan vi kan forebygge og behandle sygdommen, og hvilke indsatser der virker, når et menneske får en demenssygdom. Desuden er der brug for mere viden om, hvordan forskningsresultater kan blive brugt i praksis i samarbejdet med mennesker med demens og deres pårørende. 

Forskningsstrategien indeholder i alt 23 konkrete anbefalinger til forskningsindsatser, der er fordelt på fire temaer:

  • Sygdomsårsager og-mekanismer
  • Udredning
  • Forebyggelse, behandling og psykosocial indsats 
  • Støtte, pleje, trivsel og samfund

”De fire prioriterede temaer følger, hvad der internationalt også er fokus på. Demens er ikke kun en udfordring i Danmark. Mange lande står over for den samme demografiske udvikling med flere ældre og dermed også de samme sundhedsmæssige udfordringer. Derfor skal de store forskningsmæssige landvindinger som effektiv forebyggelse, behandling og i særlig grad en kur mod demens også findes via internationalt forskningssamarbejde”, siger Kirsten Groth Willesen, der er projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Dansk forskning har gode forudsætninger for at bidrage til dette arbejde. Det skyldes, at Danmark blandt andet har nationale registerdata og et velfærdssystem, som i international sammenhæng tilbyder nogenlunde ensartede sundheds –og omsorgstilbud, hvilket giver ekstra gode forudsætninger for at kunne forske i demensområdet.

Arbejdet med forskningsstrategien er et initiativ under den nationale demenshandlingsplan. Strategien er udarbejdet i tæt samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, en ekspertgruppe med repræsentanter fra forskningsinstitutioner, regioner, kommuner og brugerorganisationer. 

Strategien henvender sig til forskere og beslutningstagere, som har interesse i strategiske overvejelser og prioritering af forskningsindsatser på demensområdet. Forskningsstrategien vil blive oversat til engelsk i begyndelsen af 2019.