Engelsk

Behandlingstider for kræftpatienter

Den nationale overvågning af kræftområdet for året 2013 viser, at 72 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider.

15 MAJ 2014

Den nationale overvågning af kræftområdet for året 2013 viser, at 72 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider.

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse satte i januar 2012 gang i et arbejde for at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. I dag offentliggøres Sundhedsstyrelsens kommentarer til Årsopgørelsen for monitoreringen af kræftområdet for 2013.

Formålet med kræftmonitoreringen er at overvåge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft udredt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider. Årsopgørelsen er sammen med de tidligere kvartalsopgørelser et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet.

Over 100.000 forløb

Årsopgørelsen viser, at der i alt har været registreret 105.566 forløb i 2013, hvor patienter er startet i udredning i et pakkeforløb på kræftområdet. For 28.715 forløb viser registreringen, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. For 20.916 forløb er der registreret start på initial behandling inden opgørelsestidspunktet 12. april 2014.

Forbedring af gennemførte forløb

Den fjerdedel af patientforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiden, er i monitoreringen angivet som den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen har valgt primært at fokusere sine kommentarer på disse forløb. For året 2013 var den nationale 1. kvartil 50 procent. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i op mod 50 procent af forløbene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden (se tabel).

Sundhedsstyrelsen bemærker, at der i løbet af året har været en bemærkelsesværdig forbedring af andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden. Særligt bemærkes det, at andelen af forløbene med den laveste gennemførselsprocent inden for standardforløbstiden har forbedret sig fra 41 procent i 1. kvartal til 56 procent i 4 kvartal af 2013.

Godt 7 ud af 10 behandlingsløb gennemføres til tiden

Resultaterne af den nationale monitorering af kræftområdet for året 2013 viser, at 72 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider. Sundhedsstyrelsen finder resultatet tilfredsstillende set i lyset af, at det anslås, at op mod en tredjedel af patienterne har anden betydende sygdom eller har et særligt kompliceret forløb, som kan forsinke patientforløbene.

Konkrete forhold, som for eksempel hvis patienten samtidig har en anden betydende sygdom, kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Derfor kan det ikke forventes, at alle patienter i alle pakkeforløb vil gennemføre standardforløbstiderne.

Sundhedsstyrelsen finder dog også, at der er en række områder, hvor der er plads til forbedring.

Links

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet – Årsopgørelse for 2013 (opdateret)