xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny vejledning om HIV og hepatitis B og C

13 MAR 2013

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny fælles vejledning for forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering af personer der har HIV eller hepatitis B og C. Vejledningen afspejler, at behandlingsmulighederne for disse sygdomme er væsentligt forbedrede.

HIV bør ikke længere håndteres som en exceptionel infektion, men ses i sammenhæng og på linje med en række andre smitsomme sygdomme. Samtidig kræver udviklingen, at diagnosen hepatitis overvejes i andre og flere situationer. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere indvandrere og asylsøgere fra lande med stor udbredelse af hepatitis, der måske aldrig er testet, og der er nye krav om screening af gravide for hepatitis B.

De nye retningslinjer er en sammenskrivning og opdatering af ”Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte, 1992” og ”Vejledning om forebyggelse af viral hepatitis, 2002”, som hermed begge udgår. Der vil senere på året komme en kort separat vejledning om hepatitis A.

Om vejledningen

Vejledningen udkommer ikke i papirformat, men kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under udgivelser. Det har været hensigten at skabe et levende, brugervenligt, netbaseret oversigts- og opslagsværk, hvor der er links til mere specifik og opdateret viden samt til de øvrige regler og anbefalinger, der gælder for at undgå ikke-seksuel smitte. Vejledningen vil blive opdateret løbende i takt med udviklingen på området.

Links

Vejledning om human immundefekt virus (HIV), hepatitis B og C virus - og forebyggelse af blodbåren smitte