xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hjemmeplejen banker på: Ny undersøgelse om pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen

For første gang er der gennemført en stor undersøgelse af, hvordan samarbejdet med pårørende fungerer i hjemmeplejen, og i hvilke situationer samarbejdet finder sted eller burde gøre det. Få de vigtigste pointer fra undersøgelsen på dette webinar, hvor du også vil møde gode eksempler fra praksis som vil dele deres gode erfaringer.

På dette webinar vil vi præsentere resultaterne fra en stor ny undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har lavet om samarbejdet og samarbejdsfladerne med pårørende i hjemmeplejen. Undersøgelsen er baseret på en landsdækkende skemaspørgeundersøgelse for både den kommunale og den private hjemmepleje, samt en lang række interviews med medarbejdere i hjemmeplejen samt pårørende til borgere, der modtager personlig pleje. Undersøgelsen er lavet for at indsamle ny viden og erfaringer med møder, arbejdsgange og metoder for at blive klogere på samarbejdsrelationerne mellem pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen.

Til at præsentere resultaterne fra undersøgelsen, har vi inviteret konsulentfirmaet Marselisborg, som har været samarbejdspartenere i udarbejdelsen af undersøgelsen. Marselisborg vil komme ind på de fund de har gjort omkring inddragelse af de pårørendes viden, løbende kommunikation og tilrettelæggelse af plejen, samspil med andre aktører og pårørendes inddragelse heri, vejledning af pårørende omkring øvrige tilbud og sidst men ikke mindst forudsætninger i forhold til kompetencer for at samarbejdet kan lykkes bedst muligt.

På webinaret præsenterer vi også fire pårørende-personas fra undersøgelsen, der kan bruges som redskab til bedre at forstå, at pårørende er forskellige og derfor reagerer forskelligt. Sidst men ikke mindst vil vi komme konkrete anbefalinger til, hvordan den nye viden fra undersøgelsen kan anvendes i praksis.

Målgruppe

Webinaret henvender sig særligt til dig, der er ansat på det kommunale forvaltningsniveau, i visitationen, eller er leder, teamleder eller medarbejder i hjemmeplejen, men alle interesserede er velkomne!

Webinaret er en del af en webinar-række, hvor Sundhedsstyrelsen sætter fokus på forskellige temaer inden for pårørendeområdet i regi af projektet ’Det gode pårørende samarbejde’. Webinarerne kan dog sagtens ses uafhængigt af hinanden. På webinarerne vil du opleve en god blanding af vidensdeling, gode case eksempler, undervisning, interviews og faglige oplæg. 

Se webinaret her

Oplæg fra Marselisborg

Læs mere

Succesen fortsætter – nye webinarer om det gode samarbejde mellem pårørende og medarbejdere i ældreplejen til efteråret 2022