xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Viden om rehabilitering

Formålet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger og anbefalinger, der kan støtte arbejdet med rehabilitering.

Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne består af en række individuelt fastlagte indsatser, hvis formål det er at sætte borgeren i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer, der skal støtte fagfolk i at organisere, koordinere og gennemføre rehabiliteringsindsatser for specifikke patientgrupper.

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2018)

Opdateret 18 OKT 2019