xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af det kommunale tilsyn på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvordan det kommunale tilsyn på ældreområdet gennemføres i praksis.

ANALYSER 29 JUN 2022

Sundhedsstyrelsen har iværksat en analyse af det kommunale tilsyn på ældreområdet. Tilsynet dækker over tilbud efter §83, som omhandler personlig og praktisk hjælp samt madservice, og tilbud
efter §86, som omhandler genoptræning samt vedligeholdende træning i kommunalt regi.

Analysen gennemføres af PwC og har til formål at give et solidt vidensgrundlag, der kan anvendes i udformningen af perspektiver og anbefalinger på tværs af tilsynsområdet.

Rapporten består af en breddekortlægning og fire illustrative kommunecases. Hensigten med breddekortlægningen er at skabe overblik over og indsigt i, hvordan landets kommuner varetager
tilsynet i praksis. De fire kommunecases illustrerer konkrete kommuners tilrettelæggelse, og her er formålet at komme tæt på kommuner med god praksis, som har tilrettelagt tilsynet på forskellig vis.

Indhold

  1. Indledning
  2. Breddekortlægning
  3. Kommunecases