xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet

Dokumentet beskriver de faglige principper for, hvordan sygehusbehandlingen skal varetages i den kommende tid, hvor sygehusene på grund af epidemien er nødt til at udskyde planlagte tider til patienter med andre sygdomme end COVID-19.

12 JAN 2021

Det vil altid være en konkret vurdering af den enkelte patient, om en aftale eller en behandling kan udskydes.

Versioner

Version 3: d. 12. januar 2021
Skriftlig tilpasning i afsnit 4 under ’Faglig prioritering af aktiviteter, herunder udsættelser af behandling’ på side 2.

Version 2: d. 6. januar 2021
Der er foretaget en enkelt præcisering i appendiks 1 under ’Kirurgi på brystkasse, hjerte og lunger (thoraxkirurgi)’ s. 5. 

Version 1: d. 15. december 2020