xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Evaluering af regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering i psykiatrien

Rapporten består af en evalueringen af satspuljebevillingen til 'regionale tværfaglige teams vedrørende medicin i psykiatrien'.

EVALUERINGER 19 MAJ 2020

Bevillingen blev givet til fem projekter gennemført i landets fem regioner i perioden fra 2015-2017. Evalueringen dækker alle fem projekter og er udarbejdet af COWI i samarbejde med DEFACTUM og ekstern konsulent.

Med aftalen om satspuljen på psykiatriområdet blev satspuljepartierne enige om at afprøve brugen af tværfaglige teams om medicin i hver af de 5 regioner.

Det overordnede formål med etableringen af de tværfaglige teams var at styrke rådgivningen om medicinering af personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i den kommunale indsats om medicinering, da det antages, at en styrket rådgivning vil øge viden inden for medicinrelaterede problemstillinger, herunder medicingennemgang, medicinordinering og nedtrapning af medicin, som endeligt vil forbedre behandlingen af borgere med psykiske lidelser.

Se desuden