xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Miljø og Sundhed, 25. årgang, nr. 2 oktober 2019

Forskning for forebyggelse – et jubilæumsnummer

25 OKT 2019

Miljø og sundhed, 25. årgang, nr. 2, oktober 2019: Forskning for forebyggelse – et jubilæumsnummer

 • Fra min tid som formand - bidrag fra de tidligere formænd
 • Bidrag fra medlemmerne

 

Tidligere udgaver

Miljø og sundhed, 25. årgang, nr. 1, maj 2019

 • Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber og lungeinflammation
 • Sædkvalitet og udsættelse for kulstofpartikler i nanostørrelse
 • Direkte effekter af kemikalier på humane sædceller
 • Ni ”nye” hormonforstyrrende stoffer
 • Ph.d.-afhandling om parfumeallergi
 • Ph.d.-afhandling om kort kontakt med nikkel og nikkelallergi
 • Nyt nordisk netværk om mikroplast 

 

 • Kød og øget risiko for tyktarmskræft
 • Kost, miljø og brystkræft i Grønland
 • Partikler fra brændende stearinlys
 • Abstracts fra temadag den 11. oktober 

 

Miljø og sundhed, 24. årgang, nr. 2, oktober 2018

 • Luftbårne stafylokokker i indemiljøet
 • Rengøring og øget tab i lungefunktion
 • Endotoksineksponering i landbruget og pollensensibilisering
 • Kationiske polymerer
 • ”One Health” i Arktis
 • Abstracts fra temadag om diabetes og overvægt 

 

Miljø og sundhed, 24. årgang, nr. 1, april 2018

 • Brandfolks eksponering ved brandslukning
 • Brandfolks risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom
 • Skjult skimmelsvampevækst i bygninger
 • Kunstig alveole og imprægneringsprodukter
 • Nye kontaminanter i Arktis
 • Abstracts fra temadagen den 23. april

 

Miljø og sundhed, 23. årgang, suppl. nr. 1, december 2017

Temanummer: Hvad betyder kroppens egne bakterier (mikrobiomet) for sundheden? 

 • den mikrobielle verden indeni os
 • samspillet mellem kost og tarmbakterier
 • om pesticider påvirker tarmens bakteriesamfund
 • det humane mikrobiom og sygdom i barndommen
 • tarmens bakterier og fødevareallergi
 • eksem, kemiske stoffer og mikrobiomet 

 

Miljø og sundhed, 23. årgang, nr. 2, september 2017

 • Ikke-regulerede flammehæmmere i indeklimaet
 • Hudoptag af flammehæmmere
 • Kulstofnanorør og effekt på akutfaserespons
 • Hormonforstyrrende og neurotoksiske stoffer og børn og gravide
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Glyphosat i Danmark
 • Kontaktallergi over for methylisothiazolinon
 • Abstracts fra årsmøde 2017

 

Miljø og sundhed, 23. årgang, nr. 1, maj 2017

 • Eksemets epidemiologi
 • Luftforurening i Kina
 • Forebyggelse af landmænds udsættelse for støv
 • Antioxidant enzymaktivitet og brystkræft
 • Abstracts fra temadag om miljø og hjernen 

 

Miljø og sundhed, 22. årgang, nr. 2, december 2016

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved kulstofnanorør
 • Krebsdyr i grundvandet
 • Effekter af phthalater og andre stoffer på mandlig reproduktion
 • Find toksikologien på nettet
 • Abstracts fra temamøde den 24. oktober 

 

Miljø og sundhed, 22. årgang, nr. 1, september 2016

 • Åreforkalkning og udsættelse for partikler
 • Bakterier og svampe i støv, der udløser luftvejssyndromet ODTS
 • Udviklingen i luftforureningen i Danmark - myter, fakta og perspektiver
 • Helbredseffekter fra luftforurening i Danmark over 37 år
 • Luften på din vej 

 

Miljø og sundhed, 22. årgang, suppl. nr. 1, maj 2016

Temanummer om allergi over for kemiske stoffer med fokus på huden

 • Allergi over for kemiske stoffer – årsager, risikofaktorer og forebyggelse
 • Risiko for kontaktallergi - betyder hudbarrieren noget?
 • Kan børn også få hudallergi over for kemiske stoffer?
 • Eksem og hudallergi hos frisører – om eksponeringer i arbejdsmiljøet og handskebrug
 • Hårfarvers allergifremkaldende effekter
 • Parfumeallergi – betyder det noget?
 • Regulering af kosmetiske produkter
 • Klorhexidinallergi blandt forbrugere og patienter 

 

Miljø og sundhed, 21. årgang, nr. 3, december 2015

 • status for forskning i nanosikkerhed
 • ny screeningsmetode for brystkræftfremkaldende kemikalier
 • om Filaggrin og hudens reaktion på irritanter
 • abstracts fra temadag om miljø og reproduktion 

 

Miljø og sundhed, 21. årgang, nr. 2, september 2015

 • polybromerede diphenyl ethere (PBDE)
 • nanopartikler i arbejdsmiljøet
 • sociale forhold og aldring
 • lungeeksponering for forskellige typer af kulstofnanorør
 • abstracts fra årsmødet om arktisk miljø og sundhed den 28. maj 

 

Miljø og sundhed, 21. årgang, supplement nr. 1, juni 2015

Hvordan forudsiger vi kemikaliers toksicitet hos mennesker? Temanummer

 • Hvordan ser fremtidens risikovurdering af kemikalier ud?
 • Miljøbetingede udsættelser i Danmark
 • Risikovurdering af kosmetiske produkter – hvor er der behov for ny viden?
 • Adverse Outcome Pathway (AOP) – et værktøj til beskyttelse af menneskers helbred
 • Føtal eksponering målt ved human placentaperfusion
 • Brug af alternative metoder til regulering af kemikalier – muligheder og begrænsninger 

 

Miljø og sundhed, 21. årgang, nr. 1, april 2015

 • Udbrud med listeria sommeren 2014
 • Eksponering for brænderøg i vikingetiden
 • Phthalatmetabolitter i urin og plasma hos forskolebørn
 • Klassifikation af forskellige fibre som karcinogener
 • Vores liv med indeklima
 • Eksponeringskortlægning ved arbejdsbetinget kontakteksem
 • Five years in Southern Europe
 • Abstracts fra temadagen den 15. april 

 

Miljø og sundhed, 20. årgang, nr. 3, december 2014

 • persistente organiske forbindelser og mandlig reproduktion
 • toksiske effekter af imprægneringssprayprodukter
 • helbredseffekter af partikelforurening
 • nyt dansk projekt om alternative bromerede flammehæmmere
 • abstracts fra temadagen om miljø og aldring den 9. oktober 

 

Miljø og sundhed, 20. årgang, nr. 2, september 2014

 • kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn
 • ITS-NANO
 • abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22. maj 

 

Miljø og sundhed, 20. årgang, nr. 1, maj 2014

 • arbejdsstøj og hjerte-kar-sygdom
 • HBCDD – en bromeret flammehæmmer
 • parfumeallergi
 • 5 nye professorater
 • ph.d. afhanding fra CISBO
 • referat fra temadagen den 25. marts

 

Miljø og sundhed, 19. årgang, nr. 3, december 2013

 • en mulig forklaring på partikelforårsaget hjerte-kar-sygdom
 • exposure to ultrafine particles in Danish homes
 • MINERVA: Arbejdsmiljø og reproduktion
 • abstracts fra temadag om fødevarebårne sygdomme 

 

Miljø og sundhed, 19. årgang, nr. 2, september 2013

 • prænatal eksponering for perfluorerede stoffer
 • PFOA/S og kolesterolniveau
 • Resultater fra ny dansk pollenforskning  

 

Miljø og sundhed, 19. årgang, nr. 1, juni 2013

 • indånding af (nano)partikler og risiko for hjerte-kar-sygdom
 • hormonforstyrrende effekter af pesticide
 • nanopartikler – anvendelser og mulige miljøpåvirkninger
 • abstracts fra temadagen om allergi den 7. marts
 • abstracts fra årsmødet om fostre, børn og miljø den 14. maj