xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af hjernemetastaser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en opdateret national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 23 APR 2018

Denne nationale kliniske retningslinje er en opdateret version af den tidligere udgivne nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser fra 2014.

Når Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser skyldes det, at lokalbehandling (stereotaktisk strålebehandling) er blevet mere udbredt i behandlingen af hjernemetastaser siden 2014 samt, at arbejdsgruppen vurderede, at der var kommet ny forskningsbaseret viden generelt på dette område.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af patienter med hjernemetastaser. Retningslinjen har fokus på, hvilke onkologiske og neurokirurgiske behandlinger der er aktuelle for patientgrupperne, samt hvilke faktorer der skal lægges vægt på, når man vælger en specifik behandling for den enkelte patient.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser - MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide: NKR: behandling af hjernemetastaser

English version

Quick guide: Treatment of brain metastates

Høring

Link til høringsportalen 

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Flowcharts

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Metaanalyse: fokuserede spørgsmål 1, opdatering 2018 (pdf)

NKR07 hjernemetastaser PICO1 2018 (RevMan5 til databrug).rm5

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 2, 2014 (pdf)

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 3, 2014 (pdf)

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 6, 2014 (pdf)

Søgeprotokoller

Opdateret søgning på guidelines

Opdateret søgning på PICO’s