xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Alkohol blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever - Alkoholvaner, alkoholkultur og trivsel

Denne rapport beskriver alkoholforbruget blandt unge på gymnasier og erhvervsuddannelser i Danmark.

13 AUG 2018

Endvidere belyser rapporten de unges forventninger til og oplevelser med alkohol, sammenhæng mellem trivsel og alkoholindtag samt sammenhængen mellem forældrenes socioøkonomiske status og alkoholindtag.

Rapporten viser, at elever med et højt alkoholindtag har oplevet flere negative konsekvenser i forbindelse med alkoholindtag, de har oftere forældre, der synes, det er okay, at de drikker sig fulde, og de sover oftere dårligt. Desuden er der flest elever med et højt alkoholforbrug blandt elever, som har forældre med høj socioøkonomisk status. Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed.