xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Rehabilitering af patienter med prostatakræft

Retningslinjen giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet i rehabilitering af patienter med prostatakræft.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 08 SEP 2016

I Danmark lever 18.000 mænd med prostatakræft. Langt de fleste får diagnosen efter, at de er fyldt 55 år, og de fleste patienter er ældre end 65 år. Sundhedsstyrelsen forventer, at antallet af mænd med prostatakræft vil stige i de kommende år.

Patienterne gennemgår vidt forskellige behandlinger alt efter, hvor alvorlig prostatakræften er. Alle de forskellige typer af behandling, fra aktiv overvågning, til strålebehandling og kemoterapi er afgørende for forløbet af kræftsygdommen – men medfører samtidig forskellige bivirkninger.

Da prostatakræft både i sig selv påvirker livskvaliteten betydeligt hos den enkelte patient og behandlingen kan medfører alvorlige bivirkninger, har Sundhedsstyrelsen vurderet det vigtigt at undersøge evidensen for rehabilitering af patienter med prostatakræft. Dette både for at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen, og også for at gøre opmærksom på området.

Arbejdet med denne retningslinje har gjort det tydeligt, at der i høj grad mangler forskning på området for rehabilitering af patienter med prostatakræft, hvorfor retningslinjens bilag 4 foreslår tiltag til den videre forskning.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret rehabilitering af patienter med prostatakræft, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

English version

Quick guide: National clinical guidelines for the rehabilitation of patients with prostate cancer

Høring

Se høringsmaterialet om retningslinjen på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Grade evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias analyser

PICO 2 Træning ved opstart af ADT (pdf)

PICO 2 Træning ved opstart af ADT (RevMan5 til databrug)

PICO 3 Træning efter opstart af ADT (pdf)

PICO 3 Træning efter opstart af ADT (RevMan5 til databrug)

PICO 4 Inkontinens (pdf)

PICO 4 Inkontinens (RevMan5 til databrug)

PICO 5 Sexologisk rådgivning (pdf)

PICO 5 Sexologisk rådgivning (RevMan5 til databrug)

PICO 7 Knoglestyrke (pdf)

PICO 7 Knoglestyrke (RevMan5 til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Prostata

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Prostata

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Prostata