Engelsk

Evaluering af Kun Med Kondom kampagnen 2016

Sundhedsstyrelsen ønsker at evaluere kondomkampagnen fra 2016, som blev gennemført i ugerne 36-38. Kampagnen har fokus på at informere om beskyttelse mod sexsygdomme, og om at få ekspli citeret ønsket om at bruge kondom. Sundhedsstyrelsen har 2 fokusområder; at målgruppen involverer sig i kampagnen, og at der fastholdes et højt kendskab til kampagnens budskab.

EVALUERINGER 09 OKT 2016