Engelsk

Strålingsguiden - ioniserende stråling

Dette hæfte omhandler ioniserende stråling.

08 FEB 2013

Dette hæfte omhandler ioniserende stråling og indeholder følgende:

  • Hvad er stråling?
  • Hvordan påvirker stråling kroppen?
  • Hvor kommer stråling fra?
  • Radon
  • Jordskorpen
  • Kosmisk stråling
  • Fødevarer
  • Medicinske undersøgelser
  • Andre anvendelser af menneskeskabt stråling
  • Myndigheder og lovgivning