xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle

LOVE OG REGLER 01 MAR 2006

Denne vejledning er en revision og udbygning af en vejledning fra 2003 om influenzaudbrud i fjerkræbesætninger. Udbrud i fjerkræbesætninger anses fortsat for at være mere risikofyldt, hvad angår smitte til mennesker, end udbrud blandt vilde fugle. Imidlertid er der på baggrund af udbrud af H5N1 influenza hos såvel vilde fugle som fjerkræ, der ser ud til at udvikle sig til en verdensomspændende epizooti (panzooti), opstået behov for vejledning også om smitte fra vilde fugle. Endelig har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza - 2006, som der henvises til for enkelte af de problemstillinger, der blev behandlet i den tidligere vejledning. 

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle