xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme

Det lovpligtige meldesystem omfatter en række alvorlige smitsomme sygdomme.

Listen over anmeldelsespligtige sygdomme omfatter over 50 smitsomme sygdomme, hvoraf nogle forekommer jævnligt i Danmark, mens andre ikke er set herhjemme i mange år.

Anmeldelsespligtige sygdomme anmeldes til Styrelsen for Patientsikkerhed og/eller Statens Serum Institut. Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte foranstaltninger for at hindre videre smitte, og Statens Serum Institut kan overvåge sygdomsudbredelsen i hele landet, og på den måde opdage epidemier og udbrud. De ansvarlige myndigheder samarbejder om at undersøge og begrænse udbrud.

Også for smitsomme sygdomme uden anmeldelsespligt gælder det, at hvis der bliver observeret en usædvanlig udbredelse, skal lægen gøre Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på det. Det samme gælder ved et udbrud, hvor man mistænker en smitsom sygdom som årsag, men den ansvarlige mikroorganisme ikke er identificeret.

Det er læger og laboratorier, som konkret skal foretage anmeldelsen. Nærmere kriterier for anmeldelse fremgår af Vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Bekendtgørelse nr. 1260 af 27. oktober 2023 om anmeldelse af smitsomme sygdomme

 

Oversigt over hvem der anmelder, hvordan og til hvem

Liste Fra Måde
Til
Liste1a­ Behandlende læge
Telefonisk + Skriftligt
STPS + SSI
Liste 1b­­
Behandlende læge Skriftligt
STPS + SSI
Liste 1c­­­
Behandlende læge
Skriftligt
SSI
Liste 2­­­­
Laboratorier
MiBa
SSI

 

 

Smitsomme sygdomme, som læger skal anmelde skriftligt (individuelt anmeldelsespligtige sygdomme)

(disse skal også anmeldes af laboratorier)

Anmeldelsespligt

STPS: Styrelsen for Patientsikkerhed

SSI: Statens Serum Institut

Liste
Botulisme telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
CPE, infektion eller kolonisation
skriftlig til STPS/SSI ­
1b⁎
Difteri
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI

 

 

1a
E. coli, HUS-associerede Shigatoksin-producerende (HUSEC)

skriftlig til STPS/SSI
1b⁎
Gonorré
skriftlig til SSI

1c
Hepatitis A (smitsom leverbetxændelse)

skriftlig til STPS/SSI
1b⁎
Hepatitis B, akut og kronisk
skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Hepatitis C, akut og kronisk

skriftlig til SSI

1c
Hiv-infektion

skriftlig til SSI

1c
Hæmolytiskuræmisk syndrom (HUS), ved mistanke om infektiøs oprindelse
skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Influenza, pandemisk alarmfase
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Influenza af zoonotisk oprindelse, herunder fugleinfluenza, svineinfluenza mv.
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Kighoste, børn under 6 år
skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Kolera

skriftlig til STPS/SSI
1b⁎
Kopper
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Legionærsygdom (Legionella-pneumoni)

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Lepra (spedalskhed)

skriftlig til SSI

1c
Leptospirose

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Meningokoksygdom (invasiv)
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
MERS
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Miltbrand
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Mistanke om ophobning af sygdomme eller tilstande, uanset om de særskilt er opført i indeværende bilag, jævnfør BEK§ 3, stk. 5:
  1. der er alvorlige og uforklarede, og som mistænkes at være forårsaget af mikroorganismer eller andre smitstoffer, men hvor årsagen ikke nødvendigvis er påvist,eller
  2. med kendt årsag, men som optræder på en usædvanlig måde, der giver anledning til bekymring.
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Mistanke om fødevareudbrud eller vandbårent udbrud: Sygdomstilfælde der mistænkes at være forårsaget af indtag af fødevarer eller af vandforsyning, og hvor der foreligger oplysninger om flere sammenhængende tilfælde. Agens skal ikke nødvendigvis være påvist.

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Mpox
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
MRSA, infektion eller kolonisation

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Mæslinger telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Nipahvirus infektion
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Ornitose (papegøjesyge)

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Pest
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Polio
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Rabies
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Rubella, herunder i graviditeten og ved kongenit rubella

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
SARS
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
Shigella spp. / enteroinvasive E. coli (EIEC) (ipaH positive), som har forårsaget akut gastroenteritis

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Syfilis inklusiv medfødt syfilis
skriftlig til SSI
1c
Tetanus (stivkrampe)
skriftlig til SSI
1c
Tuberkulose

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Tyfus og Paratyfus

skriftlig til STPS/SSI

1b⁎
Variant Creutzfeld-Jacobs sygdom

skriftlig til SSI
1c
Viral hæmoragisk feber (Ebola, Lassa, Marburg og Krim-Congo)
telefonisk til STPS + skriftlig til STPS/SSI
1a
⁎Sygdomme på liste 1b skal også anmeldes telefonisk den førstkommende hverdag, hvis patienten er et barn i dagtilbud (daginstitution, dagpleje eller lignende) eller en ansat i dagtilbud med tæt kontakt til børn.

 

 

Smitsomme sygdomme, der alene skal anmeldes af laboratorier
(laboratorieanmeldelsespligtige sygdomme)
Anmeldelsespligt
SSI: Statens Serum Institut
Listenummer
Antimikrobiel resistens af mulig klinisk betydning
Laboratorieanmeldelse til SSI
2
Bakterier i spinalvæske
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Bakteriæmi
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Bartonella-arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Beta-hæmolytiske streptokokker som har forårsaget invasiv infektion Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Borrelia-arter i cerebrospinalvæske (neuroborreliose)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Brucella arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Burkholderia mallei, og Burkholderia pseudomallei (melioidose)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Calicivirus (norovirus og sapovirus)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Campylobacter-arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Candida auris, infektion eller kolonisation
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Carbapenemase-producerende Acinetobacter spp., infektion eller kolonisation
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Carbapenemase-producerende Pseudomonas spp., infektion eller kolonisation
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Clostridioides difficile
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Coxiella burnetii (Q-feber)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Cryptosporidium- arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Cytomegalovirus
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
E. coli, shigatoksin-producerende (STEC)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Echinococcus granulosus og Echinococcus multilocularis
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Entamoeba histolytika
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Enterovirus-arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Epstein-Barr Virus (mononukleose)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Francisella tularensis (tularæmi)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Giardia lamblia, Giardia intestinalis, Giardia duodenalis
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Haemophilus influenzae som har forårsaget invasiv infektion
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Hanta-virus
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Havbakterier
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Hepatitis E virus
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Influenzavirus
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Klamydia, okulo-genital
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Leishmania-arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Listeriose
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Mikroorganismer, der forårsager urinvejsinfektioner og dybe infektioner efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte) eller knæalloplastik (kunstigt knæ) (HAIBA)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Mycoplasma genitalium
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Mycoplasma pneumoniae
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Parasitter i spinalvæske/cerebralvæv
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Parotitis virus (parotitis epidemica)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Patogen Yersinia enterocolitica og Yersinia pseudotuberculosis
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Plasmodium-arter (malaria) Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Respiratorisk syncytial virus (RSV)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Rickettsia-arter (rickettsioser inkl. Plettyfus)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Rotavirus
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Salmonella-arter
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
SARS-coronavirus-2 (covid-19)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Staphylococcus aureus
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Streptococcus pneumoniae som har forårsaget invasiv infektion (invasiv pneumokoksygdom)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Taenia solium (bændelorm)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Toxoplasma gondii (kongenit toxoplasmose)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Trichinella-arter (trikinellose)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Trypanosomoa brucei gambiense og Trypanosoma brucei rhodiense (Afrikansk sovesyge) og Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom)
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Vektorbårne vira, herunder Flavivirus, Chikungunya, West Nile virus, TBE virus, Zika virus, Rift Valley-feber-virus mv.
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
Øvrige tarmpatogene af klinisk betydning
Laboratorieanmeldelse til SSI 2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdateret 02 NOV 2023