xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetenceudvikling - Diplommodul

Diplomuddannelsen Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv udbydes forskellige steder i landet i 2024-2026. Modulet har til formål at styrke ledere og medarbejdere i ældreplejen til at arbejde mere systematisk med udadreagerende adfærd hos primært borgere med demens og dermed øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Diplomuddannelsen ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv” blev udbudt af professionshøjskolen UCN act2learn flere steder i landet i løbet af 2021 og 2022, og udbydes nu igen i 2024-2026. Uddannelsen henvender sig primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og nøglepersoner med ansvar for at udvikle deres medarbejderes praksis eller implementere processer og arbejdsgange i ældreplejen.

Modulet tager afsæt i anbefalinger til at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen og relevant, faglig viden og praksisnære metoder, både inden for demensområdet, det socialfaglige område og arbejdsmiljøområdet.

Diplommodulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse – retningen borgernær sundhed og har et omfang på 8 undervisningsdage (10 ects point), der gennemføres på deltid over enten foråret eller efteråret. Undervisningen er praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Forløbet afsluttes med en prøve.

I 2025 foregår undervisningen i København (forår) og Odense (efterår). I 2026 foregår undervisningen i København (forår) og Viborg (efterår). I alt forventes, at der udbydes 150 gratis pladser frem til udgangen af 2026.

Modulet udbydes af og er udviklet i samarbejde med professionshøjskolen UCN.

Læs mere og tilmeld dig (hos UCN):

Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv | UCN act2learn

Inspirationsmateriale til professionshøjskoler m.m.

Professionshøjskoler m.m., der planlægger at udbyde et lignende diplommodul om udadreagerende adfærd og voldsomme episoder, kan læse dette inspirationsmateriale.

Inspirationsmateriale indeholder en beskrivelse af diplomuddannelsens baggrund, målgruppe, organisering, didaktiske design, tilrettelæggelse samt litteratur anvendt i uddannelsen. Materialet er udarbejdet af professionshøjskolen UCN act2learn, der udbyder diplomuddannelsen i perioden 2021-2022 på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Inspirationsmateriale til diplommodul

Opdateret 22 JAN 2024