xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om patient­dosimetri for nuklear­medicin sendes i høring

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om, hvordan nuklearmedicinske afdelinger udfører patientdosimetri på voksne patienter. Vejledningen indeholder ligeledes nye diagnostiske referenceniveauer.

09 FEB 2022

Patientdosimetri er et værktøj, der skal være med til at sikre den bedst mulige kvalitet af undersøgelser, der udføres ved anvendelse af eksempelvis radioaktive lægemidler eller CT-skanning. Ved patientdosimetri bestemmes den dosis, som patienten typisk får fra en given undersøgelse. For nogle typer af undersøgelser skal man inddrage de nationale diagnostiske referenceniveauer i vurdering af kvaliteten.

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse har udarbejdet nye diagnostiske referenceniveauer. De er et fastlagt nationalt dosisniveau, som en undersøgelse på en standard patient forventes at holde sig under. Sammenligning af doser og aktivitetsmængder for den samme type af undersøgelse foretaget på forskellige nuklearmedicinske afdelinger er et væsentligt redskab til at sikre, at alle undersøgelser foretages på den bedst mulige måde.

Grundlaget for fastsættelsen af de nye diagnostiske referenceniveauer er data for nuklearmedicinske undersøgelser og for en række undersøgelser udført på hybridskannere (PET/CT og SPECT/CT), som Strålebeskyttelse har indsamlet fra hospitalerne. 

”Det er første gang, at vi i Danmark har kunnet fastsætte diagnostiske referenceniveauer også for PET/CT og SPECT/CT undersøgelser – undersøgelser som blandt andet er væsentlige inden for kræftudredning. Vi er glade for at kunne udvide feltet af diagnostiske referenceniveauer til dette felt,” fortæller sektionsleder Hanne Waltenburg.

Vejledningen sendes nu i offentlig høring, og kan findes på høringsportalen.

Høringsportalen