xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan er retningslinjerne, når der er smitte med COVID-19 i dagtilbud og på skoler

De fleste coronatilfælde ses lige nu hos skolebørn, især blandt de aldersgrupper, som ikke er omfattet af vaccinationsprogrammet. Her kan du læse retningslinjerne for, hvad man som skole, barn, elev og forældre skal gøre, hvis der er smitte i dagtilbuddet eller på skolen.

11 NOV 2021

Sundhedsstyrelsens vejledning beskriver, hvordan dagtilbud (der her omfatter dagtilbud og private pasningsordninger) og grundskoler skal håndtere smitte med COVID-19 hos børn og elever. Baggrunden for retningslinjerne er at fastholde en så normal hverdag for børnene som muligt, fordi det har store konsekvenser for både børnenes trivsel og læring, hvis de ofte bliver sendt hjem.

Det centrale i retningslinjerne er, at det kun er den smittede, der skal i isolation. Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter til en smittet person uden for hjemmet, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet kan de testes hurtigst muligt, og derefter testes de igen på 4. og 6. dagen efter deres sidste kontakt til den smittede person. Børn under 3 år behøver ikke at blive testet. Er et barn nær kontakt til en smittet person, som de bor sammen med, anbefales de dog at blive holdt hjemme til, de har fået et negativt svar på den sidste test.

”Retningslinjerne er udarbejdet, så der kommer så få afbrydelser for børn og unge som muligt. Det er vigtigt hverken at under- eller overimplementere dem. Det har store konsekvenser for børnenes mentale trivsel med hjemsendelser og lukninger af daginstitutioner og skoler, og for forældrene, som har måttet blive hjemme fra arbejde. Derfor er det kun i særlige situationer, at skolerne bliver lukket,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

For at bevare kontrollen med epidemien, er det en forudsætning, at børn med symptomer bliver hjemme og ikke møder op i dagtilbud, skolen og til fritidsaktiviteter.

”Det er helt afgørende, at børnene bliver hjemme, når de er syge, så de ikke smitter andre. Derimod kan børnene godt gå i skole og i dagtilbud, når de er nær kontakt til fx et smittet barn eller en ansat. Her begrænser vi smitten ved brug af test. Det er selvfølgelig vigtigt, at man her er ekstra opmærksom på de smitteforebyggende råd og tiltag,” siger Helene Probst.

Ved større smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en konkret og individuel vurdering udstede påbud om midlertidig lukning eller hjemsendelse af en eller flere skoleklasser. Det sker fx i tilfælde, hvor smitten er ude af kontrol, der er mange ukendte smittekæder, eller der er tale om særligt sårbare elever. Kan smitten inddæmmes ved at følge de faglige retningslinjer ved fx at inddele klasserne og sende de smittede hjem, vil det altid være at fortrække.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud rettes til kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for at implementere påbuddet. Kommunerne har ikke selv mulighed for at udstede påbud om fx lukning af dagtilbud og skoler.

Anbefalinger for børn og elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler), i dagtilbud samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter til en smittet person uden for hjemmet

Barnet/eleven er hverken færdigvaccineret⁎ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder:

  • En test hurtigst muligt. Det kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest⁎⁎.
  • PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever kan komme i skole og i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, og hvis de ikke har symptomer. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.


Børn/elever som enten er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder⁎⁎⁎ eller færdigvaccineret (12 år og derover):

  • Testes med PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever må gerne komme i skole eller i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.


Børn under 3 år:

Må gerne komme i dagtilbud selvom de er nære kontakter, hvis de ikke har symptomer. De anbefales ikke test som nære kontakter med mindre, de har symptomer på COVID-19.


Børn som er nære kontakter til en smittet person i hjemmet:

  • Hvis et barn bliver nær kontakt til en smittet person, som de bor sammen med (fx en smittet forælder eller søskende), så anbefales de at følge de generelle anbefalinger for nære kontakter. Det vil sige, at de anbefales PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. Hvis barnet ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder anbefales de også isolation indtil, de har fået negativt svar på den sidste test.


Er du i tvivl?

For råd og vejledning omkring nære kontakter kan du ringe til Coronaopsporing (under Styrelsen for Patientsikkerhed) på tlf. 32 32 05 11.

 

⁎ Man er færdigvaccineret 14 dage efter andet stik.

⁎⁎ En positiv hurtigtest skal hurtigst muligt bekræftes med en PCR-test.

⁎⁎⁎ Er det under 12 uger siden, barnet blev testet positiv for COVID-19, behøver barnet heller ikke at blive testet med mindre, barnet får symptomer på COVID-19.

 

Opdateret 10. september 2021

Læs mere

Find mere information om, hvem der er nære kontakter i dagtilbud, grundskoler og i forbindelse med fritidsaktiviteter mv. samt retningslinjer og anbefalinger for nære kontakter i pjecen Er dit barn nær kontakt? og i Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og dagtilbud mv.


Sundhedsstyrelsens kampagne ’Ren Rutine’ bliver fra starten af december videreført med nye elementer, men med fortsat fokus på skoler og dagtilbud samt på forældre til børn i alderen 0-15 år. Desuden bliver kampagnen også udvidet med information til flere målgrupper, for eksempel arbejdspladser.


Gå til Ren Rutine her