xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinjerne til sundhedsvæsenet er rettet til mod, at vi vender tilbage til hverdagen

Retningslinjerne for, hvordan sundhedsvæsenet skal håndtere COVID-19, er blevet opdaterede. De er gjort mere langtidsholdbare for at afspejle, at en større andel af befolkningen er blevet vaccineret, og at sundhedsvæsenet har fået stor erfaring med at håndtere sygdommen.

30 JUN 2021

Retningslinjerne har igennem 2020 og 2021 været det faglige grundlag for, hvordan sundhedspersonalet skulle håndtere smitte med COVID-19 på sygehuse, i almen praksis og de øvrige dele af det danske sundhedsvæsen.

”Vi er et sted i epidemien nu, hvor flere personer er vaccinerede, smittetallene er lave, og personalet i sundhedsvæsenet har solid erfaring med håndtering af COVID-19. Det skal også afspejle sig i retningslinjerne. Derfor har vi gjort dem mere generelle, så de ikke skal opdateres hele tiden”, siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

I de opdaterede retningslinjer er der en ny anbefaling om, at færdigvaccinerede og borgere, der har haft en infektion med ny coronavirus inden for de seneste 12 måneder, ikke skal testes regelmæssigt. For eksempel skal der ikke længere være test af personale uden symptomer eller test i de situationer, hvor patienter uden symptomer på COVID-19 for eksempel har en planlagt indlæggelse. Hvis man får symptomer, som kan give mistanke om COVID-19, skal man dog som testes som sædvanligt.

”Vi er gradvist ved at vende tilbage til et sundhedsvæsen, hvor der ikke er brug for samme niveau af screening for ny coronavirus hos personer uden symptomer. Vi anbefaler fortsat, at man bliver testet, hvis man er en nær kontakt, har symptomer som kan være COVID, eller der er udbrud i sundhedsvæsenet,” siger Bolette Søborg.

Ud over opdateringen af retningslinjerne bliver informationsmaterialet Håndtering af patienter med luftvejssymptomer i almen praksis også revideret.

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Håndtering af patienter med luftvejssymptomer i almen praksis - under hensyntagen til COVID-19