xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vær opmærksom på, hvornår to typer medicin påvirker hinanden

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi gennemgår i februar en række hyppige lægemiddelinteraktioner i almen praksis og giver forslag til, hvordan læger kan håndtere det.

18 FEB 2020

Lægemiddelinteraktioner opstår, når effekten af én type medicin bliver påvirket af en anden type medicin, som patienten tager på samme tid. Det ses blandt andet  ofte hos patienter i almen praksis. 

”Det er vigtigt, at læger kender til de alvorligste lægemiddelinteraktioner. Mange kan nemlig forudses, og dermed kan læger tage deres forholdsregler, før interaktionerne bliver problematiske,” siger Marie  Louise Schougaard Christiansen, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Lægemiddelinteraktioner opdeles i farmakodynamiske og farmakokinetiske interaktioner.

Farmakodynamiske lægemiddelinteraktioner er knyttet til lægemidlets virkning. Det ses, hvis to lægemidler enten forstærker eller svækker hinandens effekt. De kan ofte forudses, da det tit vil være lægemidlernes forventede effekt og/eller bivirkninger, der bliver forstærket eller svækket. Lægemidler, hvor farmakodynamiske interaktioner kan være alvorlige er fx lægemidler, der virker dæmpende på centralnervesystemet, blodtrykssænkende eller blodfortyndende med flere. Trestofsinteraktionen Triple Whammy bliver gennemgået i månedsbrevet. 

Farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner er knyttet til lægemidlets vej gennem kroppen. Det ses, hvis koncentrationen af et lægemiddel i kroppen ændrer sig, når patienten samtidig tager et af andet lægemiddel. Ofte sker det via påvirkning af lægemiddelomsætningen i leveren. Disse interaktioner kan til dels forudses, men det kræver kliniske studier at vurdere den fulde kliniske betydning. Lægemidler, hvor farmakokinetiske interaktioner er klinisk betydende, er fx lægemidler, der virker kolesterolsænkende, blodfortyndende, svampe- og bakteriebekæmpende, antipsykotisk eller antidepressivt med flere. 

Månedsbladet gennemgår også, hvornår fødevarer kan påvirke den medicin, patienten tager. Mange lægemidler kan indtages uafhængig af måltider. Men ved enkelte typer medicin, fx visse lægemidler mod knogleskørhed, stofskiftesygdomme, urinsur gigt, blodpropper med flere, er det vigtigt at være opmærksom på, at noget skal tages, mens man er fastende , mens andet skal tages i forbindelse med et måltid. 

Endelig sættes der fokus på vigtige lægemiddelinteraktioner forårsaget af alkohol, tobak samt naturlægemidler og kosttilskud. 

Læs artiklen i Månedsblad for Rationel Farmakoterapi nr. 2, 2020: Lægemiddelinteraktioner i almen praksis.