xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Seponerings­listen - et værktøj til medicin­gennemgang

Seponeringslisten er et beslutningsstøtteværktøj til medicingennemgang, som er målrettet læger og andre sundhedsfaglige personer. Den udkommer én gang årligt og er netop blevet opdateret. Månedsbladet sætter fokus på, hvordan Seponeringslisten er blevet udarbejdet, og hvad den kan bruges til.

23 NOV 2020

Seponeringslisten kan bruges som hjælp, når praktiserende læger overvejer, om specifik medicinsk behandling af deres patienter skal fortsætte eller ophøre og giver råd om, hvordan læger kan gribe medicingennemgang an. Og den beskriver, om man skal stoppe behandling gradvist eller med det samme, hvis det bliver besluttet, at behandling ikke længere er hensigtsmæssig. 

”Hver gang der bliver tilføjet flere lægemidler til en patients behandling, stiger risikoen for både bivirkninger og for at flere lægemidler, som patienten er i behandling med, påvirker hinanden uhensigtsmæssigt. Det at skulle indtage mange lægemidler kan også i sig selv være en belastning for nogle patienter. Derfor er det vigtigt, at læger løbende revurderer patienters medicinske behandling, og i det arbejde kan Seponeringslisten være en hjælp,” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen. 

De større ændringer på Seponeringslisten i 2021 handler især om blodfortyndende lægemidler. Dette område er blevet mere og mere komplekst, og derfor er anbefalingerne om ophør med behandling blevet præciseret. Samtidig er det blevet understreget, at den alment praktiserende læge bør diskutere behandlingen med en relevant specialist, hvis der er tvivl om behandlingen. Der er også sket opdatering af anbefalingerne om, hvornår behandling af KOL bør ophøre, så de er i overensstemmelse med de nyeste anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe for Seponeringslisten, hvor både Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Geriatri og de fem regioner er repræsenteret. De står bag Seponeringslisten, og det sikrer faglig forankring i den kliniske hverdag og de faglige miljøer, hvor Seponeringslistens anbefalinger skal bruges i praksis.

Månedsbladet indeholder desuden en omtale af en præparatanmeldelse af lægemidlet Rybelsus® og en oversigt over vigtige artikler udgivet i Månedsbladet i 2020, som kan være blevet overset. Endelig informerer Månedsbladet om Sundhedsstyrelsens virtuelle stand i Lægedage-ugen 2020 med en oversigt over aktiviteterne og links til baggrundsmateriale.

Læs mere i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 12: Seponeringslisten – et værktøj til medicingennemgang

Hvordan bruger du seponeringslisten?

Seponeringslisten kan bruges ved medicingennemgang. Den giver råd om processen, og hvornår en patient med fordel kan stoppe med sin medicin. 

  • Seponeringslisten - opdateret den 23. november 2020
  • Animationsfilm om listen, der for eksempel kan bruges ved klyngearbejdet i almen praksis
  • Voxpops med klinikere om, hvordan de bruger listen i hverdagen.

Sundhedsstyrelsen har opdateret Seponeringslisten i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Geriatri og de fem regioner.