xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye anbefalinger skal få flere til at vælge psykiatrien

Et stigende antal mennesker har brug for hjælp i psykiatrien, men det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det skal nye anbefalinger bidrage med at ændre på.

21 JAN 2020

Høj kvalitet i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser kræver et tilstrækkeligt antal sundhedspersoner med forskellige faglige baggrunde og stærke kompetencer. Derfor kommer Sundhedsstyrelsen sammen med en arbejdsgruppe med nye anbefalinger, der skal styrke, at læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremover vil vælge at arbejde i psykiatrien.

Udfordringerne med at rekruttere og fastholde sundhedsfagligt personale i psykiatrien er ikke nye, og regionerne har allerede gennemført en række indsatser for at forbedre situationen. De nye anbefalinger bygger videre på erfaringerne derfra.

”Udfordringerne er desværre velkendte, men stadig meget aktuelle. Vi skal blive endnu bedre til at få fortalt, at det både er meget meningsfuldt og samtidig fagligt udviklende at arbejde i psykiatrien. Derfor sætter vi fokus på det med vores nye anbefalinger”, siger centerchef Helene Probst.

Anbefalingerne beskriver blandt andet, hvordan man kan opbygge et fagligt stærkt og lærerigt arbejdsmiljø, hvor der er gode muligheder for at udvikle sig både fagligt og personligt. Det er med til at sikre høj kvalitet i behandlingen og er samtidig med til at støtte, at der kommer kompetente medarbejdere til området.

”Vi vil gerne være med til at sætte fokus på, at psykiatrien er en spændende karrierevej, hvor der er gode muligheder for både kvalitetsarbejde, forskning og vidensdeling på tværs af fagligheder. Det er helt afgørende for fremtidens psykiatri, at vi sammen med faglige selskaber gør opmærksom på, hvilke spændende arbejdsopgaver psykiatrien rummer. Vi har i dag dygtige sundhedspersoner i psykiatrien, men vi skal have flere af dem, og vi skal tiltrække de bedste”, siger Helene Probst. 

Arbejdet med at komme med anbefalinger er støttet via satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022, hvor der blev sat penge af til, at Sundhedsstyrelsen kommer med anbefalinger. Anbefalingerne vil indgå i prioriteringen af de i alt 3 mio. kr., som er afsat i satspuljen til tiltag og indsatser, som kan fremme rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i den regionale psykiatri. 

Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien