xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny vejledning om akutberedskab ved behandling og udredning for allergi bliver sendt i høring

Sundhedsstyrelsen sender i dag en opdateret vejledning om akutberedskab ved udførelse af allergene procedurer i høring.

05 FEB 2020

Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og andet sundhedspersonale skal udvise, når de udreder og behandler akutte patienter for allergi. Vejledningen omhandler udførelse af allergen-specifik immunterapi, priktest og allergenprovokation.

Vejledningen beskriver desuden det udstyr og den medicin, der skal være tilgængeligt som en del af akutberedskabet ved udførelsen af allergene procedurer samt ansvarsfordelingen imellem de involverede sundhedspersoner.

Vejledningen er en opdatering af Sundhedsstyrelsens Vejledning om akutberedskab ved allergen-specifik immunterapi fra 2004, og erstatter således denne.

Vejledningen er i høring frem til den 3. marts 2020.

Læs vejledningen på høringsportalen.