Engelsk

Nyt center skal hjælpe børn og unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Regioner og andre organisationer kan nu søge om midler til at etablere et nationalt kompetencecenter. Det nye center skal støtte fagpersoner i deres arbejde med at hjælpe børn og unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

23 APR 2019

Regioner og andre organisationer kan nu søge om midler til at etablere et nationalt kompetencecenter. Det nye center skal støtte fagpersoner i deres arbejde med at hjælpe børn og unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

Børn og unge, der har forældre eller søskende med en psykisk lidelse, er en særlig udsat, men ofte tavs gruppe af pårørende. De oplever ofte, at deres livssituation er meget utryg. Deres evne til at holde deres bekymring skjult af hensyn til familien betyder imidlertid, at der for sjældent bliver reageret tidligt på deres utryghed og begyndende mistrivsel. Centeret skal styrke fagpersoners forudsætninger til at hjælpe gruppen af børn og unge.

Blandt ansøgerne til puljen bliver der valgt én aktør, der kan få puljemidler til at oprette og drive det nationalt kompetencecenter for børn som pårørende. Centret kan for eksempel etableres som en del af en allerede eksisterende indsats på området.

Satspuljen ”Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser” er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2019-2022. Der er afsat 11 millioner kroner til projektet.

Information om puljen