xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Ny pulje skal forebygge udadreagerende adfærd på ældreområdet

Borgere med fx en demenssygdom kan have svært ved at sortere i de sanseindtryk, de får fra deres omgivelser. Det kan medføre, at de mistrives, bliver indadvendte eller urolige og udadreagerende. Kommuner og private leverandører kan nu søge midler til at afprøve indsatser, hvor personalet kan arbejde med at tilpasse de sanseindtryk, som borgere med en demenssygdom eller andre kognitive funktionsnedsættelser får.

28 AUG 2019

”Vi ved, at man kan tilrettelægge indsatser, hvor den enkeltes borgers sanser målrettet bliver påvirket, så han eller hun bliver tryg og trives. Derfor er vi glade for, at kommuner og private leverandører nu kan søge midler til at afprøve sansestimulerende metoder, tilpasse deres fysiske omgivelser eller andre lignende tiltag”, siger projektleder Fie Brusgaard Brandt.

Som en hjælp til ansøgerne udgiver Sundhedsstyrelsen i starten af september en rapport, der formidler viden om sanser. Rapporten giver forslag til indsatser målrettet borgere med udadreagerende adfærd, og fremlægger eksempler på indsatser fra forskellige kommuner.

Information om puljen

Puljen er en del af finanslovsaftalen for 2019-2022. 

Der er afsat 11 millioner kroner til puljen, som kan søges af kommuner og private leverandører. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 24.oktober 2019 kl. 12.00.

Information om puljen