xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Væk med stigma - et skridt på vejen for bedre behandling for mennesker med funktionelle lidelser

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser.

18 JUN 2018

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser er udbredte og for mellem 1 og 2 procent af befolkningen bliver lidelsen så svær, at den påvirker deres livskvalitet og mulighed for at fungere i det daglige. Samtidig risikerer patienter med funktionelle lidelser ofte både lange  og usammenhængende udredningsforløb, hvor de undervejs bliver mødt med  uvished og fordomme. Hvilket tilsammen betyder, at mennesker med funktionelle lidelser kan opleve at føle sig som kastebolde i sundhedsvæsnet eller overladt til sig selv.

”Vi må erkende, at vi ikke gør det godt nok i sundhedsvæsenet i dag for patienter med funktionelle lidelser. Derfor er vi glade for at kunne give vores bidrag til, at styrke indsatsen for mennesker med funktionelle lidelser med de nye anbefalinger”, siger overlæge Astrid Nørgaard, Sundhedsstyrelsen.

I dag kan tilbuddene  til mennesker med funktionelle lidelser være forskellige eller utilstrækkelige på tværs af landet. De nye anbefalinger beskriver rammerne for mere helhedsorienterede patientforløb for mennesker med funktionelle lidelser, både for dem, der kun er lettere ramt, og for dem, der har det sværest. Samtidig sætter de fokus på større videndeling og faglig udvikling.

”Vi håber, at vi med anbefalingerne kan være med til at styrke forståelsen af vilkår og behov hos mennesker med funktionelle lidelser, både blandt patienter og sundhedsprofessionelle, men også bredere i samfundet. Det er vigtigt at vi får gjort op med fordommene på det her område og får fjernet stigmatiseringen", siger Astrid Nørgaard.

Et af de centrale punkter i anbefalingerne er, at patienter med svære funktionelle lidelser skal have specialiseret og evidensbaseret behandling, og at regionerne derfor skal se på, hvordan de organiserer indsatsen på sygehusene. Vores forslag er, at man samler kræfterne i faste tværfaglige teams for svære funktionelle lidelser. Og at disse teams bliver forankret i det somatiske sygehusvæsen.

Arbejdet med de nye anbefalinger har stået på siden efteråret 2016, hvor Sundhedsstyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der har rådgivet os i arbejdet. Undervejs har vi også været i  dialog med patientforeninger og andre organisationer om udfordringer og mulige forbedringer på området.

Funktionelle lidelser - anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering

Læs mere om funktionelle lidelser