xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Unipolar depression

26 APR 2019

Dette baggrundsnotat i den Nationale Rekommandationsliste (NRL) vedrører farmakologisk behandling af unipolar depression blandt voksne. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe.

De nye anbefalinger skal give læger i almen praksis et opdateret vidensgrundlag ved lægemiddelbehandling af patienter med unipolar depression.

NRL for farmakologisk behandling af unipolar depression omfatter seks forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper;

 • Selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI)
 • Serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI)
 • Noradrenalin og specifikke serotonin-antidepressiva (NaSSA)
 • Noradrenalin-genoptagelseshæmmere (NaRI)
 • Melatoninagonister
 • Andre antidepressiva med modulerende virkning på serotoninsystemet

Baggrundsnotat

Antidepressiva til unipolar depression

Pixi-version

Pixi-version af baggrundsnotat for unipolar depression

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe 

 • Anne Katrine Pagsberg, Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab – BUP-DK
 • Klaus Per Juul Martiny, Dansk Psykiatrisk Selskab – DPS
 • Anders F. Jensen, Dansk Psykiatrisk Selskab – DPS
 • Rasmus W. Licht, Dansk Psykiatrisk Selskab – DPS
 • Annette Sofie Davidsen, Dansk Selskab for Almen Medicin – DSAM
 • Nina Åslund, Dansk Selskab for Almen Medicin – DSAM
 • Gesche Jürgens, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi - DSKF 

Habilitetserklæringer