xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Kroniske nociceptive smerter

04 APR 2018

Dette baggrundsnotat i den Nationale Rekommandationsliste vedrører farmakologisk behandling af kronisk nociceptive smerter i almen praksis. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe.

Der er generelt sparsom evidens for et gunstigt forhold mellem effekt og bivirkninger for lægemiddelgrupperne omfattet af denne Nationale Rekommandationsliste hos patienter med kroniske nociceptive smerter. Non-farmakologiske tiltag bør være en central del af smertebehandlingen ved kroniske nociceptive smerter, og farmakologisk behandling bør aldrig stå alene. 

Baggrundsnotatet omfatter fire forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper:

 • opioider
 • kombinationspræparat med oxycodon og naloxon
 • non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)
 • paracetamol

Baggrundsnotat

Farmakologisk behandling af kronisk nociceptive smerter

Pixi-version

Pixi-version af rekommandationsliste for farmakologisk behandling af kronisk nociceptive smerter

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe

 • Daniel Rothenberg, almen praksis: Lægehuset Bondovej (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin). Trådt ud af specialistgruppen 4. marts 2018.
 • Eva Sædder, Aarhus Universitetshospital (udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi)
 • Helge Kasch, Regionshospitalet Viborg (udpeget af Dansk Neurologisk Selskab)
 • Jens Gram-Hansen, almen praksis: Lægerne Mølledamsgade 1 (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Jette Højsted, Rigshospitalet (udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin)
 • Karen Toftdahl Bjørnholdt, Hospitalsenheden Horsens (udpeget af Dansk Ortopædkirurgisk Selskab)
 • Lars Juul, Gentofte Hospital (udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab)
 • Lene Tschemerinsky-Kirkeby, Roskilde Sygehus (udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab)
 • Michael Kamp-Jensen, Aleris Hamlet (udpeget af Dansk Selskab for Intern Medicin)
 • Mogens Pfeiffer Jensen, Aarhus Universitetshospital (udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab)

Habilitetserklæringer