xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Hormonbehandling i menopause

08 FEB 2022

Indsatser for Rationel Farmakoterapi har i samarbejde med en specialistgruppe lavet nye anbefalinger til valg af det rette præparat, når lægen har vurderet at en kvinde skal have hormonbehandling i overgangsalderen. Baggrundsnotatet indeholder den komplette evidensgennemgang og rekommandationer. Der er tillige lavet en læsevenlig, forkortet PIXI-version som udelukkende indeholder specialistgruppens konklusioner og de nye rekommandationer.

Den opdaterede rekommandationsliste er en støtte til læger i almen praksis i valg af lægemidler til behandling af gener i overgangsalderen, inden for syv forskellige lægemiddelgrupper.

  • Lokal hormonbehandling ved urogenitale gener
  • Hormonbehandling mod klimakterielle blødningsforstyrrelser
  • Kontinuerlig systemisk østrogen og gestagen som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Sekvensbehandling med systemisk østrogen og gestagen som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Systemisk østrogen som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Tibolon som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Konjugeret østrogen/bazedoxifen (Duavive®) som behandling af hede-svedeture og andre gener

Baggrundsnotat

Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Pixi-version

PIXI-version af Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Høringsmateriale

Se Høringsportalen

Specialistgruppe

Ellen Løkkegaard (udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
Jeppe Schroll (udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
Lotte Hvas (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
Søren McNair (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
Henrik Horwitz (udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi)