xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Hormonal kontraception

03 FEB 2022
De fleste kvinder bruger hormonal kontraception i en del af deres liv, for at undgå uønsket graviditet. Indsatser for Rationel Farmakoterapi har i samarbejde med en specialistgruppe lavet nye anbefalinger til valg af det rette præparat, inden for fire forskellige typer hormonal kontraception.

Baggrundsnotatet indeholder den komplette evidensgennemgang og rekommandationer. Der er tillige lavet en læsevenlig, forkortet PIXI-version som udelukkende indeholder specialistgruppens konklusioner og de nye rekommandationer.

Den opdaterede rekommandationsliste er en støtte til læger i almen praksis i valg af hormonal kontraception, inden for fire forskellige lægemiddelgrupper.
  • Kombinationspræparater af monofase type
  • Kombinationspræparater af flerfase type
  • Gestagenpræparater
  • Postcoital kontraception

Der er siden NRL’ens udgivelse markedsført et ikke klassificeret monofasepræparat indeholdende drospirenon og estetrol. Dette er ikke blevet vurderet eller indplaceret i NRL’en.

Baggrundsnotat 

Hormonal kontraception (2022)

PIXI-version 
PIXI-version af Hormonal kontraception

Høringsmateriale
Se Høringsportalen

Specialistgruppe

  • Ellen Løkkegaard (udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
  • Jeppe Schroll (udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
  • Lotte Hvas (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Søren McNair (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Henrik Horwitz (udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi)

Habilitetserklæringer