xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Farmakologisk behandling af primær osteoporose

01 FEB 2019

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) for farmakologisk behandling af primær osteoporose omhandler postmenopausal og senil osteoporose, dvs. postmenopausale kvinder samt mænd over 60 år med osteoporose, som har en øget risiko for at pådrage sig osteoporotiske frakturer.

NRL’en omhandler de 3 lægemiddelgrupper, som bliver brugt til at behandle knogleskørhed med i almen praksis:

  • Bisfosfonater (alendronat, risedronat, ibandronat)
  • Selektive østrogenreceptormodulatorer (raloxifen)
  • Biologiske lægemidler der hæmmer knogleresorptionen (denosumab)

Notatet gennemgår den videnskabelige litteratur om effekt og bivirkninger ved lægemidlerne.

Den Nationale Rekommandationsliste udarbejdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen under rådgivning af en specialistgruppe.

Læs mere om metoden for NRL

Baggrundsnotat

Farmakologisk behandling af primær osteoporose

Pixi-version

PIXI-version af rekommandationerne: Farmakologisk behandling af primær osteoporose

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe 

  • Jeppe Gram (udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab)
  • Lars Rejnmark (udpeget af Dansk Knoglemedicinsk Selskab)
  • Johan Reventlow (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Marianne Metz Mørch (udpeget af Dansk Selskab for Geriatri)
  • Pernille Ravn (udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)

Her kan du finde specialistgruppens habilitetserklæringer.