xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Farmakologisk behandling af overvægt

23 APR 2018

Dette baggrundsnotat i den NRL vedrører farmakologisk behandling af overvægt i almen praksis. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe.

Overvægt defineres som Body Mass Index (BMI) mellem 25 og 29,9 kg/m2. Svær overvægt defineres som BMI på 30 kg/m2 eller derover.

Behandling af overvægt baserer sig som udgangspunkt på non-farmakologiske tiltag. Optimering af livsstilsfaktorer med særlig fokus på kost- og motionsvaner vil således stå centralt.

Farmakologisk behandling kan indgå som supplement til non-farmakologisk behandling hos udvalgte patienter.

Baggrundsnotatet omfatter følgende lægemidler:

 • Amfepramon 
 • Bupropion-naltrexon
 • Orlistat 
 • Liraglutid 

Baggrundsnotat

Farmakologisk behandling af overvægt

Pixi-version

Pixi-version af rekommandationsliste for farmakologisk behandling af overvægt

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe 

 • Mikkel Bring Christensen, Overlæge, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi 
 • Thomas Drivsholm, Praktiserende læge, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin 
 • Berit Lilienthal Heitmann, udpeget af Dansk Selskab for Adipositasforskning (indtrådt d. 8/3 2018)
 • Jens Peter Kroustrup, Overlæge, udpeget af Dansk Selskab for Adipositasforskning 
 • Sten Lund, Overlæge, udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Michael Einar Røder, Overlæge, seniorforsker, udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Ole Snorgaard, Overlæge, udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Janne Unkerskov, Praktiserende læge, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin