xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Farmakologisk behandling af neuropatiske smerter

12 JUL 2018

Dette baggrundsnotat i den Nationale Rekommandationsliste (NRL) vedrører farmakologisk behandling af neuropatiske smerter i almen praksis. Baggrundsnotatet var i høring frem til den 20. april 2018. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe.

Baggrundsnotatet omfatter otte forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper.

 • tricykliske antidepressiva
 • gabapentinoider
 • serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere
 • lidokain, plaster
 • opioider, korttidsvirkende
 • opioider, langtidsvirkende (per orale depotformuleringer og plastre)
 • kombinationspræparat med ketobemidon og dimethylaminodiphenylbuten
 • kombinationspræparat med oxycodon, langtidsvirkende, og naloxon

Baggrundsnotat 

Farmakologisk behandling af neuropatiske smerter

Pixi-version 

Pixi-version af rekommandationsliste for farmakologisk behandling af neuropatiske smerter

Høring 

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Specialistgruppe

 • Daniel Rothenberg, almen praksis: Lægehuset Bondovej (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin). Trådt ud af specialistgruppen 4. marts 2018.
 • Eva Sædder, Aarhus Universitetshospital (udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi)
 • Helge Kasch, Regionshospitalet Viborg (udpeget af Dansk Neurologisk Selskab)
 • Jens Gram-Hansen, almen praksis: Lægerne Mølledamsgade 1 (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Jette Højsted, Rigshospitalet (udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin)
 • Karen Toftdahl Bjørnholdt, Hospitalsenheden Horsens (udpeget af Dansk Ortopædkirurgisk Selskab)
 • Lars Juul, Gentofte Hospital (udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab)
 • Lene Tschemerinsky-Kirkeby, Roskilde Sygehus (udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab)
 • Michael Kamp-Jensen, Aleris Hamlet (udpeget af Dansk Selskab for Intern Medicin)
 • Mogens Pfeiffer Jensen, Aarhus Universitetshospital (udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab)
 • Gitte Krogh-Madsen, almen praksis: Roskilde Lægehus (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)

Habilitetserklæringer