xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Farmakologisk behandling af angsttilstande

06 OKT 2020

Dette baggrundsnotat i den Nationale Rekommandationsliste (NRL) vedrører farmakologisk behandling af angsttilstande blandt voksne. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe.

De nye anbefalinger skal give læger i almen praksis et opdateret vidensgrundlag ved lægemiddelbehandling af patienter med generaliseret angst, socialfobi, panikangst m/u agorafobi samt andre/uspecificerede angsttilstande.

Anbefalingerne omfatter seks forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper med reference til lægemidlernes indikation og anvendelse:

 • Selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI)
 • Serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI)
 • Pregabalin
 • Hydroxyzin
 • Buspiron
 • Benzodiazepiner

Baggrundsnotat

Farmakologisk behandling af angsttilstande

Pixi-version

Pixi-version af baggrundsnotat for angsttilstande

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe

 • Lone Baandrup, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Martin Balslev Jørgensen, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Rasmus W. Licht, Dansk Psykiatrisk Selskab (udtrådt september 2019)
 • Gesche Jürgens, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Annette Sofie Davidsen, Dansk Selskab for Almen Medicin (udtrådt september 2019)
 • Nina Åslund, Dansk Selskab for Almen Medicin