xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Akutte muskuloskeletale smerter

04 APR 2020

Dette baggrundsnotat i den Nationale Rekommandationsliste (NRL) vedrører farmakologisk behandling af patienter med akutte muskuloskeletale smerter i almen praksis. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe og omfatter elleve forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper:

 • paracetamol
 • NSAID
 • opioider, korttidsvirkende
 • opioider, langtidsvirkende
 • kombinationspræparat med oxycodon og naloxon
 • kombinationspræparat med ketobemidon og dimethylaminodiphenylbuten (fx Ketogan®)
 • kombinationspræparat med kodein og paracetamol (fx Kodipar®)
 • kombinationspræparat med acetylsalicylsyre og caffein (fx Treo®)
 • kombinationspræparat med paracetamol og caffein (fx Panodil Extra®)
 • kombinationspræparat med kodein, caffein, magnesium, propyphenazon og salicylamid (fx Kodamid®)
 • kombinationspræparat med acetylsalicylsyre, kodein og magnesiumoxid (fx Kodimagnyl®)

Baggrundsnotat

Akutte muskuloskeletale smerter

Pixi-version

Pixi-version af rekommandationsliste for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe

 • Daniel Rothenberg, almen praksis: Lægehuset Bondovej (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin). Trådt ud af specialistgruppen 4. marts 2018.
 • Eva Sædder, Aarhus Universitetshospital (udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi)
 • Helge Kasch, Regionshospitalet Viborg (udpeget af Dansk Neurologisk Selskab)
 • Jens Gram-Hansen, almen praksis: Lægerne Mølledamsgade 1 (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Jette Højsted, pensioneret overlæge, tidl. Rigshospitalet (udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin)
 • Karen Toftdahl Bjørnholdt, Farsø Sygehus (udpeget af Dansk Ortopædisk Selskab)
 • Lars Juul, Gentofte Hospital (udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab)
 • Lene Tschemerinsky-Kirkeby, SUH Køge (udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab)
 • Michael Kamp-Jensen, Tværfaglig Smertecenter, Holbæk Sygehus og Smerteklinikken Amager (udpeget af Dansk Selskab for Intern Medicin)
 • Mogens Pfeiffer Jensen, Rigshospitalet (udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab)
 • Gitte Krogh-Madsen, almen praksis: Roskilde Lægehus (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin). Udpeget til specialistgruppen 9. april 2018.
 • Asbjørn Mohr Drewes, Aalborg Universitetshospital (udpeget af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi). Udpeget til specialistgruppen 6. september 2018.

 

Habilitetserklæringer