xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om kost til ældre fra 65 år

Ældre over 65 år anbefales at følge De officielle Kostråd og en række supplerende råd til ældre om at få tilstrækkeligt protein, D-vitamin og calcium og at fortsætte med at være fysisk aktiv.

Mad og måltider har stor betydning for helbredet, livskvaliteten og evnen til selv at klare hverdagen. 

Ældre over 65 år

Ældre over 65 år anbefales at følge De officielle Kostråd og en række supplerende råd. De supplerende råd omfatter anbefalinger om at spise tilstrækkeligt protein, at få tilstrækkeligt med D-vitamin og calcium samt at fortsætte med at være fysisk aktiv.

En sund og varieret kost kombineret med en fysisk aktiv hverdag hjælper til at bevare muskel- og knoglestyrke, der er forudsætningen for, at man som ældre kan blive ved med at udføre de daglige gøremål og bevare mere livskvalitet.

Ældre over 70 år og ældre i plejebolig og hjemmepleje

Ældre over 70 år samt alle ældre i plejebolig og hjemmepleje (uanset alder) anbefales et dagligt tilskud af D-vitamin og calcium.

Læs mere om kostrådene til ældre på Fødevarestyrelsens hjemmeside Alt om Kost

Ernæringsmæssige problemer hos ældre

Ernæringsmæssige  problemer hos ældre kan både komme til udtryk som svær overvægt, uplanlagt vægttab eller underernæring.

Det er alle tilstande, der kan have store helbredsmæssige konsekvenser, bl.a. i form af:

  • nedsat funktionsevne
  • forringet livskvalitet
  • i værste fald sygdom og død

Problemer med ernæringen har ikke blot konsekvenser for den ældres helbred, livskvalitet og funktionsevne. De udgør også en væsentlig samfundsøkonomisk belastning, fordi ældre med ernæringsproblemer har et højere forbrug af sundhedsydelser, flere hospitalsindlæggelser og et generelt større behov for hjælp og støtte i hverdagen.

Der er derfor mange grunde til at iværksætte indsatser til forebyggelse af ernæringsproblemer blandt ældre.

Læs mere om mad og måltider for svækkede ældre

Opdateret 06 OKT 2023