xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Temadag og webinar om antibiotikaresistens

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) afholder en temadag om antibiotikaresistens, tirsdag den 23. november 2021 kl. 9.50-16.00.

Temadagen finder sted hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), men afholdes samtidigt som webinar til interesserede, der ikke har mulighed for at være fysisk til stede.

Målgruppe

Temadagen henvender sig primært til forskere, administratorer og sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med miljø og sundhed, men andre interesserede er velkomne. 

Program

Program for temadag om antibiotikaresistens

Tilmelding

Tilmelding foregår direkte til Hilde Balling i Sundhedsstyrelsen på mail hib@sst.dk, senest mandag den 15. november klokken 12:00. Det er gratis at deltage.

I tilmeldingen anføres navn, arbejdssted og mailadresse, samt om tilmeldingen gælder mødet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) eller webinaret.

Deltagerne i webinaret modtager en mail fra NFA med link til webinaret. Deltagerne i temadagen på NFA modtager en mail fra Hilde Balling med information om praktiske forhold i forbindelse med dagen.