xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Praksisplaner

Praksisplaner er en del af regionens samlede sundhedsplan. Der udarbejdes praksisplaner for alle behandlergrupper i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægehjælp, psykologhjælp, fysioterapi, kiropraktik og fodterapi.

Praksisplanen sætter rammer og mål for tilrettelæggelsen af kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde på det pågældende praksisområde. Praksisplanerne udarbejdes som regel én gang pr. valgperiode af regionerne i samarbejde med samarbejdsudvalgene, der består af repræsentanter fra de enkelte behandlergrupper.

Praksisplan for almen praksis

Praksisplanen for almen praksis er særskilt nævnt i Sundhedsloven. Her står der bl.a. at praksisplanen for almen praksis inden vedtagelsen skal sendes til Sundhedsstyrelsen, som rådgiver regionen vedrørende praksisplanens udformning. Der står også, at kommunerne i regionen, sundhedssamarbejdsudvalget, de berørte lægepraksis og patientinddragelsesudvalget skal høres inden vedtagelsen af praksisplanen.

Praksisplanen for almen praksis har særligt fokus, fordi besøget hos den praktiserende læge er borgernes første og uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge har derfor både rollen som generalist, gatekeeper og tovholder i kontakten med sundhedsvæsenet, og som borger har man brug for, at almen praksis indgår som en integreret del af sundhedsvæsenet.

Praksisplanen skal beskrive de betingelser, der skal være opfyldt for, at almen praksis bidrager til den optimale behandling og sammenhæng for borgerne, herunder at almen praksis er organiseret, dimensioneret og kvalificeret til at indgå i et samarbejde med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet. Praksisplanen skal også medvirke til at sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens området, således at alle borgere kan få et almenmedicinsk tilbud.

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Opdateret 16 NOV 2022