xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Et af initiativerne fra LGBT+-handlingsplanen i 2018 var etablering af et videnscenter, hvis formål er at udvikle og udbrede viden om sundhedsfaglig hjælp til transkønnede på sundhedsområdet. Under den nye LGBT+ handlingsplan fra 2022 videreføres dette videnscenter.

Udvikling og udbredelse af viden og erfaringer er et vigtigt element i at sikre kvalitet i den sundhedsfaglige hjælp til transpersoner. I 2019 blev der etableret et videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold i Sundhedsstyrelsen som et initiativ i LGBTI-handlingsplanen fra 2018. I LGBT+ handlingsplanen fra 2022 er der afsat i alt 3,4 mio. kr. over en treårige periode (2022-2025) til at videreføre videnscenteret.

Organisation

Videnscenteret består organisatorisk af sundhedsfaglige repræsentanter og repræsentanter fra brugerorganisationer. Videnscenteret er organisatorisk forankret i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen er forperson for Videnscenteret og varetager sekretariatsfunktionen.

Habilitetserklæringer for medlemmer af Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Opgaver

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold bidrager til national vidensopsamling og vidensdeling i forhold til udrednings- og behandlingsindsatsen samt patienttilfredshed.

Centeret understøtter bl.a. fælles forskning og samarbejde på tværs af landet samt dialog mellem brugerorganisationer, fagpersoner og Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med etablering og drift af videnscenteret er der også afsat midler til udmøntning gennem puljer.

Puljer

I regi af LGBTI-handlingsplanen 2018-2021 er der afsat midler over en treårig periode til etablering og drift af videnscenteret. Heraf udmøntes i alt 4.000.000 kr. til forskning og vidensafdækning fordelt på 3.500.000 kr. til forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og 500.000 kr. til en vidensafdækning om årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold.

I regi af LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 er der afsat yderligere midler over en toårig periode til udmøntning. Der udmøntes i alt 2.900.000 kr. til forskning i 2024 og 2025. 

Læs mere om puljerne her: 

Pulje: Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold (LGBTI-handlingsplanen 2018-2021)

Pulje: Vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold (LGBTI-handlingsplanen 2018-2021)

Pulje: Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold - Sundhedsstyrelsen (LGBT+ handlingsplanen 2022-2025)

Opdateret 20 DEC 2023