xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika på gadeplan

Rapporten Narkotika på gadeplan omhandler narkotika i illegal handel på brugerniveau.

Narkotika på gadeplan er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, politikredsene i Danmark og de retsmedicinske institutter.

Projektet har til formål at beskrive forekomsten og kvaliteten af narkotika på brugerniveau i Danmark på baggrund af politiets statistik over narkotikabeslaglæggelser og en række systematisk indsamlede narkotikabeslaglæggelser fra udvalgte politikredse.

Rapporterne er udarbejdet af Retskemisk Afdeling i Aarhus for Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne er udkommet årligt siden pilotprojektet i 1996.

Narkotika på gadeplan 2021 (maj 2022)

Narkotika på gadeplan 2020 (juni 2021)

Narkotika på gadeplan 2019 (februar 2021)

Se alle rapporter om Narkotika på gadeplan

Opdateret 30 APR 2024