xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika på gadeplan 2020

Rapporten Narkotika på gadeplan omhandler narkotika i illegal handel på brugerniveau.

16 JUN 2021

Rapporten Narkotika på gadeplan omhandler narkotika i illegal handel på brugerniveau. Rapporten indgår som en integreret del af Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotika på det illegale stofmarked i Danmark. Rapporten er udkommet årligt siden pilotprojektet i 1995.

Narkotika på gadeplan er udarbejdet til Sundhedsstyrelsen af retsmedicinske institutter på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Undersøgelsen har til formål at:

  1. identificere forekomsten af de hårde narkotikatyper på det illegale stofmarked
  2. at følge udviklingen i renheden af stoftyperne herunder variationsintervallet for hver enkelt stoftype
  3. at registrere identiteten og hyppigheden af tilsætningsstoffer i illegale stofprøver
  4. at følge udviklingen i forholdet mellem priser og stoffernes kvalitet som indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel på det illegale stofmarked i Danmark.

Afsnit

1. Formål

2. Materiale og metode

3. Narkotikabeslaglæggelser i Danmark

4. Renhed af narkotika på gadeplan i Danmark

5. Tilsætningsstoffer

6. Sted for beslaglæggelsen

7. Bemærkninger til undersøgelsen

8. Referencer 

Appendiks