xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Materialer om mad og måltider til ældre

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende forskellige materialer, vejledninger, rapporter og erfaringsopsamlinger inden for emnerne ernæring, mad og måltider til svækkede ældre.

Her kan du se de nyeste udgivelser og dem vi stadig synes er relevante i forhold til mad, måltider og ernæring til ældre fx i ældreplejen.

Nederst på siden har vi samlet tidligere og ikke helt så aktuelle udgivelser i et arkiv. Her kan du fx finde de mange udgivelser lavet i projektet God Mad Godt Liv.

Underernæring og småtspisende - anbefalinger m.m.

Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko, 2022

Vejledning der omhandler underernæring og beskriver indsatsen omkring tidlig opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledningen er målrettet kommune, sygehus og almen praksis og skal bidrage til at understøtte en sammenhængende tværsektoriel og tværfaglig ernæringsindsats for den enkelte borger og patient.

 

Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko

Kort om småtspisende, 2022

Pjece til plejepersonale i ældreplejen, der hjælper ældre med indkøb, tilberedning af mad eller hjælp i forbindelse med måltider. Indeholder viden, praktiske råd og vejledning om ældre i ernæringsrisiko. Kan også læses af pårørende.

 

Kort om småtspisende

Materialer til småtspisende, der skal tage på eller stabilisere deres vægt, 2022

Når du skal tage på i vægt

Luk mig op køleskab

Luk mig op køkkenskab

Inspiration til dagens mellemmåltider

Madønsker

Erfaringsopsamling om tværfaglige ernæringsindsatser, 2022

Tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Erfaringerne er samlet i denne rapport.

 

Erfaringsopsamling om tværfaglige ernaeringsindsatser

Anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab, 2015

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

 

Anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker, 2013 & 2017

En sammenfattende rapport med anbefalinger til værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsevne og underernæring hos ældre medicinske patienter. Udgivelsen fra 2017 er et supplement til og en videreudvikling af rapporten fra 2013

 

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker

 

Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring - sammenfatning af anbefalinger.

Generelle anbefalinger

Forebyggelsespakke - Mad og Måltider 2018

Forebyggelsespakken Mad og Måltider, der skal understøtte kommunens arbejde med at fremme sunde mad- og måltidsvaner hos borgerne. Forebyggelsespakken er udgivet af Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen i fællesskab. Størstedelen af anbefalingerne i forebyggelsespakken om mad og måltider er baseret på gennemgang af dansk litteratur, som er suppleret af international litteratur, hvor det er relevant. Litteraturen omfatter centrale videnskabelige artikler og rapporter, der opsummerer viden og kommer med anbefalinger til indsatser, der fremmer sunde mad- og måltidsvaner

 

Forebyggelsespakke Mad og Måltider 2018

Anbefalinger for den danske institutionskost, 2016

Anbefalinger for den danske institutionskost er rettet mod personer, der har ansvaret for eller arbejder med kosten i institutioner, hvor bespisningen indgår som en del af institutionens funktion eller behandling.

 

Anbefalinger for den danske institutionskost

Den Nationale Kosthåndbog, 2016

Den nationale kosthåndbog viser, hvordan man lever op til de officielle kostanbefalinger, når man laver mad til mange. Kosthåndbogen er rettet mod personer der enten har ansvaret for, eller arbejder med kosten.

 

Den Nationale Kosthåndbog

National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen, 2013

Handlingsplan til kommuner med konkrete anbefalinger til madservicetilbud, der kommer ældre til gavn og er med til at øge opmærksomheden på måltidets betydning for ældres sundhed og livskvalitet.

 

National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen

Måltidet, indretning m.m.

Idékatalog: Idéer til gode måltider, 2012

Ideer, der kan bidrage til at skabe gode måltidsoplevelser for ældre i eget hjem og i plejeboliger.

 

Idékatalog: Idéer til gode måltider

Det gode måltid. Opskrifter og ideer til indretning, 2011

Guide med gode råd og idéer til, hvordan man med små og billige ændringer kan skabe store effekter i indretningen af plejecenterets spiseområder.

 

Det gode måltid. Opskrifter og ideer til indretning

Året rundt – Evighedskalender, 2015

Evighedskalenderen er udarbejdet til brug for at skabe stemning omkring måltiderne og gøre dem til noget særligt for de ældre. Kalenderen giver forslag til aktiviteter og samtaleemner i forbindelse med måltiderne.

 

Året rundt - Evighedskalender

Evalueringer

Evaluering af forsøgsordning med styrket frit valg, 2021

En evaluering om styrket frit valg inden for madservice med viden og erfaringer fra de to forsøgskommuner, der deltog i forsøgsordningen

 

Evaluering af forsøgsordning med styrket frit valg

Opdateret 15 MAR 2023