xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Projekt god mad - godt liv: Evalueringsrapport

EVALUERINGER 10 JAN 2011

I samarbejde med en række kommuner har Socialstyrelsen udviklet en række metoder og redskaber der kan styrke kvaliteten af madservicen i kommunen, produktionskøkkenet, hjemmeplejen og plejeboligen. Denne rapport er den afsluttende evaluering af projektet.

Der er i evalueringen først og fremmest fokus på de gode erfaringer (best practice), man har gjort sig i projektet, og på de virkningsmekanismer, der ligger til grund herfor. Evalueringen påpeger dog også de udfordringer, man har oplevet i løbet af projektet, da disse, lige så vel som de gode erfaringer, er lærerige erfaringer for fremtidige initiativer målrettet kvalitetsudvikling af mad- og måltidsservice.

Projekt God mad - godt liv: Evalueringsrapport