xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Værktøjer til medicin­gennemgang

Læger i almen praksis bør jævnligt gennemgå deres patienters samlede medicin ved en struktureret medicingennemgang. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række redskaber, der kan understøtte lægerne i dette arbejde.

Mange patienter i almen praksis lider af flere sygdomme og kan derfor blive behandlet med flere – måske mange – lægemidler. Herudover kan de have et forbrug af håndkøbs- og naturlægemidler, mineraler og kosttilskud, som lægen ikke kender til. 

Patienter, der behandles med flere lægemidler, kan opleve bivirkninger og interaktioner som følge af det behandlingsregime, de er sat i. Herudover er indikationen for en tidligere opstartet og videreført behandling måske ikke længere opfyldt. Patienten kan derudover have indikation for behandlinger, som ikke er iværksat, eller være i behandling med et lægemiddel, som ikke er det mest rationelle valg. 

Patienten kan derfor have gavn af en medicingennemgang, hvor patientens aktuelle medicinliste gennemgås og vurderes systematisk. 

Materialer om medicingennemgang

Materialet kommer med forslag til, hvordan du som læge kan organisere medicingennemgang i det konkrete tilfælde og forslag til redskaber.

 

Pjecer og lister

 

Seponeringslisten 2024

 

Liste over antikolignerge lægemidler

 

Medicingennemgang i praksis

 

Artikler

 

Rationel Farmakoterapi nr. 7 (2022): Polyfarmaci - fra nationale anbefalinger til daglig praksis

 

Polyfarmaci hos ældre

 

Polyfarmaci og behandlingsprioritering »Vovede eksempler«

 

Interaktioner og Interaktionsdatabasen

Opdateret 10 NOV 2022