xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Psoriasis - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 16 MAR 2016

De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører flere forskellige behandlingsformer såsom topikal behandling, lysbehandling og systemisk behandling samt klimaterapi. Desuden rummer retningslinjen anbefalinger om opsporing af psoriasisgigt og risiko for udvikling af hjertekarsygdomme.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for psoriasis (pdf)

National klinisk retningslinje for psoriasis (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR PICO 4

AMSTAR PICO 9

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 9 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts