xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Psoriasis

Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis vulgaris.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 16 MAR 2016

De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører flere forskellige behandlingsformer såsom topikal behandling, lysbehandling og systemisk behandling, samt klimaterapi. Desuden rummer retningslinjen anbefalinger om opsporing af psoriasisgigt og risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for psoriasis (PDF)


National klinisk retningslinje for psoriasis (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for psoriasis (PDF)

English version

Quick guide: National clinical guideline on psoriasis

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. psoriasis

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen

Flowcharts

Flowcharts

AGREE vurderinger

AGREE vurderinger (PDF)

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurdering PICO 4 (PDF)

AMSTAR vurdering PICO 9 (PDF)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 2 Lysbehandling versus systemisk behandling (PDF) (RevMan5 – til databrug følger)

PICO 3 Førstevalg til systemisk behandling (PDF) (RevMan5 – til databrug følger)

PICO 4 Effekt af saltvandsbade og lysbehandling (PDF) (RevMan5 – til databrug følger)

PICO 9 Hjerte-kar-sygdomme og psoriasis (PDF) (RevMan5 – til databrug følger)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse for national klinisk retningslinje for psoriasis

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Psoriasis (PDF)

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Psoriasis (PDF)

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Psoriasis (PDF)