xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Psoriasis

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 16 MAR 2016

De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører flere forskellige behandlingsformer såsom topikal behandling, lysbehandling og systemisk behandling samt klimaterapi. Desuden rummer retningslinjen anbefalinger om opsporing af psoriasisgigt og risiko for udvikling af hjertekarsygdomme.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for psoriasis (pdf)

National klinisk retningslinje for psoriasis (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR PICO 4

AMSTAR PICO 9

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 9 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts