xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udredning og behandling af demens - en medicinsk teknologivurdering

08 MAJ 2008

Demens er en folkesygdom, og op mod 80.000 danskere har en demenssygdom. Som følge af befolkningsudviklingen med flere ældre vil antallet af danskere med demens stige markant de næste 30 år. Det er således en stor udfordring at sikre hensigtsmæssig udredning og behandling af demens. Da disse opgaver hovedsagligt varetages i den sekundære sektor og hos den alment praktiserende læge i primærsektoren, er rapporten fokuseret på disse organisatoriske niveauer.

Der findes en række metoder til diagnostik af demens, og nærværende MTV vurderer evidensen for de forskellige metoder i udredningsforløbet. Behandlingen af demens er multifacetteret og foregår bl.a. med lægemidler, som kan udskyde symptomerne, men ikke helbrede patienter med demens. I rapporten vurderes effekten af lægemidler mod demens, og forskellige typer af interventioner rettet mod pårørende til demente vurderes ligeledes. Rapporten analyserer således tiltag i sygehusvæsenet og hos den praktiserende læge, men belyser til gengæld ikke den samlede indsats for demente og deres pårørende, da denne ligeledes inkluderer omfattende aktiviteter i kommunalt regi.

Formater: