xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis

EVALUERINGER 09 OKT 2007

I 2005 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen enkortlægning af alle de forebyggende helbredsundersøgelser til børn og unge. Kort-lægningen var første fase i et projekt og skulle følges op af egentlige evalueringer af de enkelte indsatsområder. Nærværende rapport er resultatet af en evaluering af børneundersøgelserne i almen praksis.  

Evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis