xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fødselsdepression

Kampagnen sætter fokus på fødselsdepression. Målet er mere åbenhed om emnet, og at flere søger den hjælp, de har brug for.

Om kampagnen

Alle kan udvikle en fødselsdepression, men for mange er det forbundet med tabu, skyld og skam. Derfor kan det være svært at tale om og svært at række ud efter den nødvendige hjælp. Kampagnen skal øge opmærksomheden på fødselsdepression og bidrage til afstigmatisering af fødselsdepression. 

En række influenter og forældre, stod frem og delte deres personlige historier og erfaringer med at have en fødselsdepression. Det skulle styrke den autentiske deling af personlige historier og åbne op for at tale om fødselsdepression. 

Kampagnen havde også et spor rettet til sundhedspersonale, der skulle understøtte, at de, der rækker ud efter hjælp, bliver mødt af et sundhedsvæsen, der er bedre klædt på til at give den rette hjælp.

Kampagnen var en del af Sundhedsstyrelsens landsindsats EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. 

Målgruppe

Kommende og nybagte forældre 

Kampagneperiode

Kampagnen blev lanceret i marts 2023 

Udover det borgerrettede spor, havde kampagnen et spor rettet til sundhedspersonale.

Opdateret 08 SEP 2023