xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Får I heller ikke talt (godt nok) med de pårørende om den sidste tid?

Få råd til hvordan I som plejepersonale bedst tager den svære samtale om døden med de pårørende, og hør hvordan andre arbejder systematisk med pårørende og palliative forløb på dette webinar afholdt af enheden for Ældre og Demens.

Hvad sker der inde i én, når man som pårørende har en nærtstående, der snart skal dø? Hvordan taler man som medarbejder med de pårørende om den sidste tid? Hvad kan man sige? Og hvad gør man, hvis de pårørende ikke siger noget? På dette webinar drøfter vi, hvordan du kan være opmærksom på pårørendes følelser og forhold til den døende. Vi kommer ind på, hvordan man kan tale om døden med pårørende, hvorfor man skal have fokus på sprogbrug og vi giver konkrete råd til, hvordan man bedst muligt tager 'den svære samtale' med pårørende.

Med i studiet har vi inviteret Lotte Blicher Mørk, som er præst ved Rigshospitalet. Lotte vil sætte rammen for webinaret ved bl.a. at tale ind i eksistentielle spørgsmål ved det at være nærtstående til en, der snart skal dø. Derudover har vi inviteret Kim Oskar Bakbo-Carlsen, som er psykolog ved Anker Fjord Hospice og Hospice Limfjord. Kim vil belyse de vigtigste forudsætninger for dialogen om den sidste tid med pårørende, og komme med konkrete råd til, hvordan man tager snakken.

Programmet vil desuden stå på inspirationsfilm, hvor du kan høre, hvordan medarbejderne på Bakkegården Plejecenter arbejder systematisk for at understøtte gode samtaler med pårørende og løbende forberede pårørende på den sidste tid. Og konkret inspiration fra Holmegårdsparkens plejehjem i Charlottenlund, der som en del af deres fokusområder har, at afslutningen på livet skal være værdig, tryg og skånsom og derfor også arbejder med åbenhed og støtte til pårørende og evaluering af de palliative forløb.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til særligt til dig, der er medarbejder eller leder i ældreplejen, men alle interesserede er velkomne!

Webinaret er en del af en webinar-række, hvor Sundhedsstyrelsen sætter fokus på forskellige temaer inden for pårørendeområdet i regi af projektet ’Det gode pårørende samarbejde’. Webinarerne kan dog sagtens ses uafhængigt af hinanden. På webinarerne vil du opleve en god blanding af vidensdeling, gode case eksempler, undervisning, interviews og faglige oplæg.

Læs mere: 

Succesen fortsætter – nye webinarer om det gode samarbejde mellem pårørende og medarbejdere i ældreplejen til efteråret 2022 

Se webinaret her

 

 

Hent slides fra webinaret her